کالای فیزیکی

علامه (صد روایت از زندگی مرحوم علامه طباطبایی)

علامه (صد روایت از زندگی مرحوم علامه طباطبایی)
علامه (صد روایت از زندگی مرحوم علامه طباطبایی)
علامه (صد روایت از زندگی مرحوم علامه طباطبایی)
کالای فیزیکی

علامه (صد روایت از زندگی مرحوم علامه طباطبایی)

۵۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب «علامه»
صد روایت کوتاه و خواندنی از زندگی عارف واصل مرحوم آیةالله علامه سید محمدحسین طباطبایی
تهیه شده در کارگروه محتوایی موسسه جوانان آستان قدس رضوی
تصویرساز: محمدرضا دوست محمدی
صفحه آرا: علی تقی رمضانی
مشتمل بر 112 صفحه