محصول دیجیتالی

کاربرد خلاقیت در مهارت تصمیم گیری و حل مسئله (PDF)

کاربرد خلاقیت در مهارت تصمیم گیری و حل مسئله (PDF)
کاربرد خلاقیت در مهارت تصمیم گیری و حل مسئله (PDF)
کاربرد خلاقیت در مهارت تصمیم گیری و حل مسئله (PDF)

کاربرد خلاقیت در مهارت تصمیم گیری و حل مسئله (PDF)

۳٫۲۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
کاربرد خلاقیت در مهارت تصمیم‌گیری و حل‌مسله
نویسنده: جلیل معماریانی
موضوع: تبیین کاربرد خلاقیت و راهکارهای‌صحیح و مهارت‌های رسیدن‌به‌آن
مخاطب: فعالان‌فرهنگیُ جوانان
تعداد صفحات: ۶۰ صفحه
* * *

مهارت حل مسئله از روش هایی است که با آموزش آن می توان افراد را در رویارویی با مسائل و مشکلات یاری داد.

از سوی دیگر، انسان در مسیر زندگی همواره نیازمند تصمیم گیری های مختلف است و در حقیقت موفقیت در زندگی در گرو تصمیم گیری درست و به جای اوست. در این اثر به تبیین کاربرد خلاقیت پرداخته ایم و از راهکارهای صحیح و مهارت های رسیدن به آن، سخن به میان آورده ایم.

گزیده ای از متن کتاب

تکنیک بارش مغزی یکی از تکنیک های خلاقیت است، برای تولید ایده های فراوان، به منظور حل خلاق یک مسئله با بحران. طوفان فکر، فرآیند تولید ایده های جدید است. «اسبورن»، ابداع کننده ی تکنیک ذکر شده، آن را چنین تعریف می کند: «تکنیک طوفان فکری تکنیکی است که در جلسات اتاق فکر اجرا می شود. در این نشست ها، افراد سعی می کنند راه حل های فراوان و متنوع و خودجوشی برای حل مسئله ای ارائه دهند؛ زیرا در جلسات طوفان فکری می توان چندین برابر جلسات عادی، ایده های خلاق تولید کرد.»

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
- چیستی «بسم الله»
- برکات «بسم الله»
- نتیجه
- چکیده
فصل‌اول: مهارت حل مساله
- مراحل حل مساله
- ابزارهای تصمیم‌گیری
فصل‌‌دوم: خلاقیت و تکنیک‌های پرورش آن
- تعریف خلاقیت
- فواید استفاده از خلاقیت در اداره‌ی تشکل‌ها
- چند تکنیک کاربردی و مهم خلاقیت
فصل‌‌سوم: نمونه‌هایی از کاربرد تکنیک‌ها
- استفاده از تکنیک شش کلاه فکری
- استفاده از تکنیک بارش مغزی یا طوفان فکری
- استفاده از تکنیک ایشی کاوا یا استخوان ماهی
- استفاده از تکنیک فهرست خصوصیات
- استفاده از تکنیک ارتباط‌های اجباری
کتابنامه