کالای فیزیکی

معمای خیر و شر

معمای خیر و شر
معمای خیر و شر
معمای خیر و شر

معمای خیر و شر

۵۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

«معمّای خیر و شر؛ بررسی معمای عدل الهی»

تعداد صفحات: 122 صفحه

* * *

این کتاب با تکیه بر میراث عظیم حکمی - کلامی جهان اسلام، سعی در بررسی نظرات اندیشمندان غربی و شرقی در حل مسئله حساس و اساسی عدل الهی داشته و در نهایت با بیانی نو، راهی جدید پیش‌روی مخاطبان نخبه و پرسشگر خود در ترسیم مسئله عدال الهی و حل معمای شرور قرار می‌دهد.

فهرست کتاب ها:

مقدمه

فصل اول: عدل الهی
  ۱. معنای عدل و ظلم چیست؟
  ۲. عدالت و ظلم در سایه داشتن حق، معنا پیدا می‌کنند
  ۳. آیا کسی می‌تواند از خداوند طلبکار باشد؟
    ۱-۳. عدالت در خَلق و رُشد
    ۲-۳. بی‌معنا بودن ظلم و عدل در مرحله خلقت
  ۴. خداوند از سر لطف برای بندگانش حقوقی قرار داده است
  ۵. چرا خداوند بدی‌ها را خلق کرده و ما را بیچاره می‌کند؟
  ۶. چرا همه مثل هم و در وضعیت مطلوب نیستند؟
   چه حکمتی در تفاوت‌ها است؟
    ۱-۶. محدودیت عالم ماده
    ۲-۶. حکمت خداوند
    ۳-۶. کمال ذاتی خداوند
  ۷. چرا من فلانی نیستم
  ۸. چرا خداوند این‌قدر به ما امرونهی می‌کند؟
  شیطان و عدل الهی
  عدل‌الهی و گیشرفت و خوشی غیرمسلمانان
  رازقیت خداوند و جوامع بسیار فقیر

فصل دوم: مسئله شرّ

  ۱. فلسفه شر
    ۱-۱.خدا و شر
    ۲-۱. مفهوم شر
    ۳-۱. عوالم بی شرور
    ۴-۱. شر‌های پنداری
    ۵-۱. شر‌های عدمی
    ۶-۱. شر؛ امری نسبی
    ۷-۱. شر آمیخته با خیر بیشتر
    ۸-۱. برتری عالم دارای شرور
    ۹-۱. شر و برهان فلسفی اثبات وجود خدا
    ۱۰-۱. خدای انسان‌وار یا خدای خداگونه
    ۱۱-۱. نتیجه‌گیری
  ۲. عوامل وجود شرور و بلایا
    ۱-۲. کوتاهی در تحصیل اسباب
    ۲-۲. ظلم و گناه
    ۳-۲. تلاش برای رشد معنوی
    ۴-۲. غفلت و استکبار
  ۳. آثار و فواید شرور و بلایا
    ۱-۳. شکوفایی توانایی‌های مثبت
    ۲-۳. بستر تفکر و اکتشافات جدید
    ۳-۳. بیداری از خواب غفلت
    ۴-۳. اتمام حجت بر همگان
    ۵-۳. جلوه‌کردن زیبایی‌ها
    ۶-۳. شکل‌گیری نظام اجتماعی
    ۷-۳. رشد فضایل اخلاقی
  ۴. وجود شرور و رحمت خداوند