محصول دیجیتالی

صد آیه از ملکوت (PDF)

صد آیه از ملکوت (PDF)

صد آیه از ملکوت (PDF)

۰تومان
اضافه به سبد خرید

صد آیه از ملکوت

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین مهدی صارمی

تعداد صفحات:120

در توضیح بخش اول این کتاب آمده است:

از آنجا که هدف نهایی دین اسلام حرکت و رسیدن به رحمت بی نهایت خداوند متعال است، مجموعه معارفی که نیاز است یک مسلمان آنها را بداند ازاین قرار است: مبدأ حرکت (انسان شناسی)، مقصد حرکت (خداشناسی)، بستر حرکت (جهان شناسی)، مسیر صحیح حرکت (دین شناسی)، راهنمای مسیر حرکت (راهنما شناسی).

و در توضیح بخش دوم این کتاب آمده است:

در این بخش به اسلوب روش زندگی اسلامی می پردازیم که برگرفته از اصول معارفی و اهداف زندگی دینی است. از آنجا که دین اسلام دینی جامع و کامل است و در تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد، این اصول را ذیل چهار دسته کلی ذکر می کنیم؛ ارتباط با خداوند، ارتباط با خود، ارتباط با همنوع و ارتباط با محیط.