محصول دیجیتالی

روش های هم افزایی تشکل ها (PDF)

روش های هم افزایی تشکل ها (PDF)
روش های هم افزایی تشکل ها (PDF)
روش های هم افزایی تشکل ها (PDF)

روش های هم افزایی تشکل ها (PDF)

۲٫۷۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
«روش های هم افزایی تشکل ها»
نویسنده: حجت الاسلام صابر اکبری جدی
تعداد صفحات: 61 صفحه

***

از نکات مهم در مجموعه های فرهنگی، توجه به موضوع ارتباط و روش های هم افزایی تشکل ها است. از آن جا که هم افزایی عاملی بسیار مؤثر در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی تلقی می شود، لازم است هر مجموعه ی فرهنگی به صورت جدی به این موضوع توجه کند. این نوشتار در نظر دارد با معرفی آشکال ارتباط در تشکل ها و مدل های پیشنهادی برای ایجاد شبکه های ارتباطی گامی مفید بردارد.

گزیده ای از متن کتاب

ضعف رقابت های فرهنگی، امروز عامل تهدید جدی برای بقاء تشکل ها شده است. همگرایی و ارتباط و هم افزایی موجب بالا رفتن قدرت سازگاری و توان پایداری مجموعه ها و دوام بیشتران ها خواهد شد. رقابت های سازنده در سطح داخلی به پویایی و تکاپوی هرچه بیشتر تشکل ها کمک می کند. از طرفی رقابت جدی و مستمر در سطح خارجی، در مسئله ی جهانی شدن و رشد و توسعه ی همه جانبه بسیار راهگشاست.

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
فصل‌اول: آشنایی با تشکل‌های فرهنگی
فصل‌‌دوم: آشنایی با فعالیت‌های فرهنگی
فصل‌‌سوم: برنامه‌ریزی در تشکل‌های فرهنگی
فصل‌‌چهارم: چهارچوب طرح‌نویسی
کتابنامه