کالای فیزیکی

دریچه ای به عالم پنهان

دریچه ای به عالم پنهان
دریچه ای به عالم پنهان
دریچه ای به عالم پنهان

دریچه ای به عالم پنهان

۴۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
«دریچه ای به عالم پنهان»
تعداد صفحات: 100 صفحه

* * *

اگر انسان نفسش قوی شود، کم کم می تواند از راه های دیگری به جز چشم ببیند و می تواند در آنِ واحد چند تصویر را با هم تماشا کند. در نتیجه کم کم کار به جایی می رسد که در هر لحظه، تصاویر همه جا را از همه زاویه ها در خود دارد.

حال فرض کنید که این شخص از حجاب زمان هم بیرون رود و فرا زمان و فرا مکان گردد. پس، حقیقت انسان با اینکه وجودش غیرمادی بوده و در آغاز محدود است. می تواند رشد کند و گنجایشش افزون گردد.

فهرست کتاب:

    مقدمه

۱. چیستی عالم پنهان
    الف. آیا همه چیز را میدانیم؟
    ب. آیا به همه لایه‌های آنچه فهمیده‌ایم، دسترسی داریم؟
    ج. عالم غیب و شهادت چیست؟

۲. دریچه‌ای به عالم پنهان
    الف. نظم عالم و نیاز به ماورا
    ب. تغییر پیوسته و نیاز به ماروا
    ج. وجود محدود و نیاز به ماورا

۳. من و خدای من
    الف. انواع نسبت‌ها در عالم محسوسات
    ب. سفری به عالم درون
    ج. کشف یک نسبت جدید
    د. توحید در ربوبیت
    ه‍. یگانه در همه خوبی‌ها

۴. دریای بیکران
    الف. عالم محدود اجسام
    ب. وجود محدود و متناهی انسان
    ج. وجود نامحدود خداوند

۵. فلسفه و هدف خلقت
    الف. فلسفه و هدف به چه معناست؟
    ب. خداوند چرا خلق کرده است؟
    ج. خداوند چرا این‌چنین آفرید؟
    د. خداوند، ما را به چه هدفی دعوت فرموده است؟

۶. هبوط حضرت آدم علیه‌السلام و شیطان
    الف. نطول و صعود عمومی موجودات
    ب. نزول انسان
    ج. فلسفه نزول انسان
    د. خلیفه‌الله و سوال ملائکه
    ه‍. داستان سجده ملائکه
    و. شیوه پایین کشیدن انسان
    ز. وسوسه شیطان و خوردن از میوه درخت بهشتی-زمینی
    ح. ورود به عالم دنیا
    ط. پیام‌های داستان حضرت آدم علیه‌السلام

۷. عشق
    اف. منبع محبت
    ب. محبت اصلی و عارضی
    ج. عشق به همنوع
    د. عشق و تمرکز
    ه‍. راه عاشق شدن
    و. عشق مثبت و منفی
    ز. عشق به خدا
    ح. معشوق یکتا