کالای فیزیکی

دریای بی کران

دریای بی کران
دریای بی کران
دریای بی کران
دریای بی کران
کالای فیزیکی

دریای بی کران

۵۴٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دریای بی کران

تبیین گام به گام سیر و سلوک الی الله برای جوانان

(مشتمل بر 170صفحه)

فصل اول: چیستی و ضرورت سلوک

برترین لذتها

جهان بینی الهی

توحید

معاد

مقام لقاء الله و رسیدن به خداوند متعال

عالم توحید

رهایی از رنجها

خلوص و طهارت

معرفت خداوند

سیر در عوالم و عبور از حجابها

فناء و عبودیت تام

توحید درمان دردها

سیر و سلوک، متن دین است

راه خدا را بالاخره باید رفت یا به اضطرار یا به اختیار

رفتن خطرناک و نرفتن خطرنا کتر

مسافر سفر

شاخصه های رشد در سلوک الی الله

فصل دوم: شاهراه سلوک

1. توکل و دوام تضرع

2. اخلاص

3. عشق و محبت

را ههای عاش قشدن

راه اول: دیدن ربط نعم تها با خداوند

راه دوم: تحصیل نورانیت قلب

4.محبت و توسل به اولیاء خدا

5. تعبد به شریعت

فصل سوم: برنامه های سلوک

1. یقظه و توبه.

شناخت حقیقت گناه

توبه تفصیلی

نشانه توبۀ واقعی

دستور توبه

2. علم و معرفت

ارتباط تحصیل علم با سلوک الی الله

3. رعایت حقوق

حق والدین

حقوق همسر و فرزند

حقوق ارحام

حقوق دوستان و همسایگان

ایثار

4. سبک زندگی

خواب مؤمن

خوراک مؤمن

حقمداری و ترک آداب و رسوم

5. آرامش خاطر

ضرورت آرامش و تمرکز

۱. عزلت

اعتدال در عزلت

راه آسان شدن عزلت

۲. خلوت

۳. سکوت

۴. دفع وسوسه ها

۵. نفی خواطر و مهار تفکر

۶. مراقبه و عشق الهی

6. ذکر و عبادت

دوام ذکر

نماز

نماز شب

کیفیت نماز شب

تعقیبات نماز

قرائت قرآن

دعا

اذکار لسانی

مراعات اعمال سال

7. فکر و عبرت

فصل چهارم: راهنمایان و همسفران

استاد

استاد خاص

وظیفه در عصر غیبت

اساتید اخلاق و عرفان

دشواری شناخت انسان کامل

فصل پنجم: قوانین سلوک

1. طلب

2. رجاء و محبت، خوف و ادب

3. مجاهده و ریاضت

4. مراقبه

5. مشارطه یا معاهده

6. محاسبه

7. مداومت

8. استقامت در بلایا

9. رفق و مدارا

10 . کتمان سرّ

حالات و مراحل سفر