محصول دیجیتالی

خودسازی و جامعه سازی (PDF)

خودسازی و جامعه سازی (PDF)
خودسازی و جامعه سازی (PDF)
خودسازی و جامعه سازی (PDF)

خودسازی و جامعه سازی (PDF)

۳٫۲۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
عنوان: خودسازی و جامعه‌سازی در برنامه‌ی فعالیت‌های جوان مسلمان
نویسنده: حجت‌الاسلام محمد عالم‌زاده نوری
موضوع: ابعاد فردی و اجتماعی خودسازی و لزوم‌ رشد‌موازی و هماهنگ این دو بعد
مخاطب: فعالان‌فرهنگی جوانان
تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه
* * *

خودسازی فردی و اخلاقی، تنها یکی از مصداق های مفهوم عام خودسازی است و نباید این معنای غنی را در حصار آن محدود کنیم. در این اثر، به ابعاد فردی و اجتماعی خودسازی پرداخته ایم و بر رشد موازی و هماهنگ این دو بعد برای خودسازی تاکید داشته ایم. به این ترتیب، افزایش مهارت، دانش، معنویت، تخصصی حرفه ای، سلامت جسمی و ... همه مصداق خودسازی است.

گزیده ای از متن کتاب

بعضی از جوانان گویا به دنبال کسب خشنودی حداکثری امام زمان ما ، درصدد یافتن برنامه ای هستند که به صورت کامل، تمام ساعات ولحظات آنان را دربرگیرد وانتظار دارند که در آن برنامه دقیقا زمان علم آموزی، عبادت، خواب، ورزش و سایر فعالیت ها معلوم باشد. اما این انتظار، انتظاری نابجا و ناروا است؛ زیرا نوعی امکان انعطاف و جابه جایی در برنامه، متناسب با سلیقه های مختلف وجود دارد که شرط اعمال آن، پاسداری از تمام عناصرو حفظ اندازه ها و نسبت های کلی است.

فهرست:

پیش‌گفتار
مقدمه
طرح بحث
فصل‌اول: ضرورت فعالیت های اجتماعی
فصل‌دوم: الگوی عملی
فصل‌سوم: الگوی مطلوب
فصل‌چهارم: نکات کلیدی
پیوست
کتاب‌نامه