محصول دیجیتالی

تفسیر عرفانی کاربردی سوره قدر

تفسیر عرفانی کاربردی سوره قدر

تفسیر عرفانی کاربردی سوره قدر

۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب دیجیتال «تفسیر عرفانی کاربردی سوره قدر» در سه فصل و مشتمل بر 107 صفحه نگاهی دارد به حقیقت شب قدر و سوره قدر که به قلم توانای حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی به رشته تحریر در آمده است.


* فصل اول: حقیقت سورۀ قدر و شب قدر برکات سوره قدر فلسفۀ وجود برکات فراوان در قرائت سوره شب قدر؛ اوج اتصال به ملکوت شب قدر؛ اوج اتصال به ملکوت شب قدر؛ شب ظهور و بروز کامل مقدرات شب قدر؛ سراسر نور و روشنایی


* فصل دوم: تفسیر سورۀ قدر


* فصل سوم: تفسیر باطنی سورۀ قدر
باطن قرآن اقسام باطن قرآن باطن سورۀ مبارکه قدر نفس انسان کامل، مصداق لیل اللیلةفاطمة