کالای فیزیکی

به سوی بی نهایت

به سوی بی نهایت
به سوی بی نهایت
به سوی بی نهایت

به سوی بی نهایت

۱۳۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب «به سوی بی نهایت»

مشتمل بر 384 صفحه - نوشته حجةالاسلام و المسلمین استاد وکیلی

معارف عمیق اسلامی با رویکردی کاربردی، عقلی و بیانی روان برای جوانان

تلخیص مجموعه کتب هفت جلدی معارف کاربردی «برترین آرزو» (+++)

* * *

اهم مطالب این کتاب عبارتست از:

فصل اوّل (معرفت شناسی)

 • همه انسان ها به دنبال سعادت و لذت اند
 • راه رسیدن به سعادت حقیقی چیست؟
 • چه افکاری در رفتار ما تاثیرگذار است؟
 • منابع تفکر
 • شهود و حس ششم

فصل دوم تا چهارم (انسان شناسی و جهان شناسی)

عالم غیب و مراتب عالم خلقت

 • غیب و شهادت نسبی است
 • راه‌های کشف غیب
 • انواع غیب
 • آیا می‌شود که عالمی ماورای این عالم باشد؟

من و تَن

 • من کیستم؟
 • «من» مادی یا مجرد؟
 • سه طبقه بودن من
 • انسان نموداری از هستی
 • کمالِ من( ریشه همه رنجها، من اسیر تن و...)

مراتب عالم هستی

 • مراتب مخلوقات
 • نقشه نظام هستی(مخروط یا هرم ایستاده، دایره های تودرتو و...)
 • سیر نزول و صعود
 • ارتباط فراگیر همه موجودات

فصل پنجم تا نهم( خداشناسی)

 • تبیین اهمیت خداشناسی(انگیزه عقلی / انگیزه فطری)
 • برهان نظم و هدایت و اثبات ماوراء
 • برهان فقر و غنا یا وجوب و امکان
 • چرا خداوند علت ندارد؟

توحید

 • توحید ذاتی و صفاتی
 • توحید و شرک
 • توحید در ربوبیت
 • توهید در الوهیت
 • توحید صفاتی

عدل الهی

 • معنای عدل و ظلم
 • آیا کسی میتواند از خدا طلبکار باشد؟
 • چرا خدا بدی ها را خلق نموده و ما را بیچاره می کند؟
 • چرا همه مانند هم و در وضعیت مطلوب نیستند؟
 • چرا من فلانی نیستم؟
 • چرا خدا اینقدر ما را امر و نهی کرده است؟
 • خدا در آینه آیات و اذکار

سفر به عالم ملکوت

 • سفر به عوالم دیگر(سفر اختیاری و اضطراری، چگونه در عوالم هستی سفر کنیم؟ به کجا سفر کنیم؟)

فصل دهم تا چهاردهم(راهنماشناسی و دین شناسی)

مقام انسانِ کامل

 • انسان کامل و رسیدن به ولایت خداوند
 • انسان کامل و ولایت بر موجودات
 • مقام ولایت، مقام اتحاد اولیاء
 • مقام ولایت و عبودیت

ضرورت وجود حجت خدا

 • هدایت عمومی عالم
 • هدایت خصوصی انسان
 • انسان و ضرورت زندگی جمعی
 • ضرورت وجود قانون الهی
 • سلسله متصل انبیاء و امامان

علم امام

 • مراتب نفس و علم انسان
 • مراتب علم امام
 • کیفیت حصول علم برای امام
 • وحی
 • پاسخ به چند سوال

عصمت امامان

 • عصمت در علم
 • عصمت در عمل
 • سر عصمت امام در عمل
 • دایره عصمت
 • عصمت امام و اختیار

دین چیست؟

 • دین در تعریف اسلام (هدف دین / دین و تکلیف/ دین و جهنم و عذاب)
 • دین و دنیا(آخرت و باطن دنیا، دین و سکولاریسم و...)
 • عقل جمعی و مدیریت دنیا

فصل پانزدهم تا بیست و یکم ( معاد شناسی)

 • معنای لغوی دنیا و آخرت
 • حقیقت دنیا و آخرت
 • سفر به آخرت

معاد یا بازگشت به سوی خدا

 • آخرت، عالمی برتر از دنیا
 • ضرورت معاد
 • حقیقت مرگ و کیفیت مرگ و قبر
 • مردگان زنده شده
 • برزخ / زمان در عالم برزخ/ فشار قبر/ سوال قبر، زندگی در برزخ، سر زدن اهل برزخ و...
 • ورود به قیامت(قیامت در کنار ما و...)
 • جزاء، بهشت و جهنم
 • عمل، نیت و نفس
 • پاداش و شفاعت در قیامت
 • اعراف