محصول دیجیتالی

برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها(PDF)

برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها(PDF)
برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها(PDF)
برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها(PDF)

برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در تشکل ها(PDF)

۳٫۲۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
عنوان: برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی در تشکل‌ها
نویسنده: سعید قاسمی
موضوع: تعاریف، انواع و اهمیت برنامه‌ریزی در تشکل‌های فرهنگی
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه

اگر منظور از برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی، تنظیم این فعالیت ها در یک دوره ی زمانی مشخص باشد، نه تنها موجب شفافیت در اهداف، پیش بینی آینده و پرهیز از روزمرگی می شود؛ بلکه موجب بهره گیری بهتر از فرصت ها و کسب آمادگی های لازم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی هم خواهد شد. در این کتاب با تعاریف، انواع و اهمیت برنامه ریزی درتشکل های فرهنگی آشنا می شویم.

گزیده ای از متن کتاب

هر برنامه ریزی برای تحقق یک یا چند هدف انجام می شود. هرچه اهداف در برنامه ریزی ها دقیق تر ترسیم شود فرایند رسیدن به آن ها و ارزیابی و کنترل میزان دسترسی راحت تر و علمی تر انجام میگیرد. این هدف در هر یک از سطوح فردی، تشکلی، سازمانی و اجتماعی ویژگی های مخصوص به خود را اتخاذ می کند، اما مجموعه ای از ویژگی های عمومی و مشترک نیز دارد.

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
بخشاول: آشنایی با فعالیت‌های فرهنگی
- فصل‌اول: تعریف فعالیت‌های فرهنگی
- فصل‌دوم: عناصر اصلی فعالیت‌های فرهنگی
بخشدوم: برنامه‌ریزی در تشکلهای فرهنگی
- فصل‌اول: نگرش به برنامه‌ریزی
- فصل‌دوم: تعاریف برنامه‌ریزی
- فصل‌سوم: پیش‌بینی آینده (آینده نگری)
- فصل‌چهارم: برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی
کتابنامه