محصول دیجیتالی

بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها (PDF)

بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها (PDF)
بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها (PDF)
بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها (PDF)

بایسته های کار فرهنگی در تشکل ها (PDF)

۳٫۲۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
بایسته های کار فرهنگی در تشکل‌ها
نویسنده: حجت‌الاسلام سید محمد انجوی‌نژاد
موضوع: تبیین و آ«وزش بایسته‌های کار فرهنگی در تشکل ها
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۶۰ صفحه

رشد فرهنگی هر جامعه به انجام کار و فعالیت فرهنگی مفید و موثر نیاز دارد. گرچه نمی توان به سادگی برای تمامی فعالیت های فرهنگی نسخه ی واحدی را تجویز کرد و هر تشکل باید متناسب با اهداف خود از تکنیک های ویژه ای استفاده کند، اما رسیدن به آرمان های فرهنگی جز در سایه ی آموزش ها محقق نخواهد شد. در این اثر به تبیین و آموزش بایسته های کارفرهنگی درتشکل ها پرداخته ایم.

گزیده ای از متن کتاب

در کار فرهنگی، برخورد مستقیم وجود ندارد. نباید به کسی که مشکلی دارد، در جمع بگوییم، بلکه می توانیم نکات منفی را غیرمستقیم بیان کنیم. در ضمن برنکات مثبت هم خیلی نباید تاکید کنیم؛ زیرا فرد را به باور خوب بودن مطلق می رساند. برای مثال، اگر قرار است درباره ی بدحجابی صحبت کنیم، باید از قبل به گونه ای برنامه ی سخنرانی را بچینیم که به کسی در جمع توهین نشود؛ زیرا در بین این جمعیت، درصدی هستند که بد حجابند. سخنران اجازه ندارد حرفی بزند که فرد بدحجاب در جمع تحقیر شود. باید مطالب را به گونه ای بیان کند که مخاطبان در جلسه احساس نکنند روی سخن با آن هاست.

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
فصل‌اول: بایسته‌های کار فرهنگی مطلوب
- ویژه‌گی‌های کار فرهنگی
- کار فرهنگی با رویکرد تربیتی
- ابزار و روش
- سیستم تربیتی اسلام
- کار کارشناسی
- گروه هدف
فصل‌‌دوم: بایسته‌های برنامه‌ریزی در کار فرهنگی
- اصول دوازده‌گانه‌ی نظام طرح‌نویسی
- برنامه‌ریزی
- ابزار برنامه‌ریزی
- تحقیق و بررسی
- بومی سازی
- طرح‌های فرهنگی
- قابلیت اجرا
فصل‌‌سوم: بایسته‌های گروه هدف در کار فرهنگی
- شناخت اقشار مختلف جامعه
- شناخت نیازهای جوانان
- رفع نیازهای جوانان
- اولویت‌بندی نیازها
- نگاه جامع
- جذب و شیوه‌ی آن
- دسته‌بندی افراد برای جذب
- برخورد غیر مستقیم
فصل‌‌چهارم: کار فرهنگی در تشکل‌ها و آسیب‌شناسی
- مدل‌های کار فرهنگی در تشکل‌ها
- کادرسازی در تشکل‌های فرهنگی
- آسیب‌شناسی کار فرهنگی
- ویژه‌گی های لازم برای تشکل‌های فرهنگی
کتابنامه