محصول دیجیتالی

اصول کار تیمی (PDF)

اصول کار تیمی (PDF)
اصول کار تیمی (PDF)
اصول کار تیمی (PDF)

اصول کار تیمی (PDF)

۳٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
عنوان: اصول کار تیمی
نویسنده: سعید قاسمی
موضوع: اصول و روش‌های کار تیمی با زبانی ساده
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۶۰ صفحه

بدیهی است که موفقیت یک تشکل به موفقیت تک تک گروه ها و تیم هایی وابسته است که در آن فعالیت میکنند. بنابراین آگاهی از نحوه ی مدیریت کارگروهی، تیم سازی و تیم داری امری ضروری است. این کتاب با پرداختن به مباحثی نظیر ویژگی های یک تیم اثربخش، روش های تصمیم گیری گروهی، انواع گروه ها و ... اصول و روش های کارتیمی را با زبانی ساده و روان بیان می‌کند.

گزیده ای از متن کتاب

گروه به خاطر پتانسیل های مختلفی که در آن جمع شده است، کاری میکند که یک فرد به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد. بنابراین افراد به خاطر کسب قدرت بیشتر به گروه می پیوندند. این قدرت می تواند جنبه ی ماورائی هم داشته باشد؛ زیرا دست خداوند پشتیبان جماعت است آن گونه که در حدیث آمده است: «یدالله مع الجماعة».

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
مقدمه
فصل‌اول: گروه
- تعریف گروه
- انواع گروه
- دلیل پیوستن به گروه
- الزامات گروه محوری در تشکل‌ها
فصل‌‌دوم: مفاهیم اصلی در گروه
- نقش
- هنجار
- انسجام
- اندازه یا بزرگی گروه
- ترکیب گروه
- مقام فردی
- روش های تصمیم‌گیری گروهی
- روش‌های طوفان فکری (بارش افکار)
- روش مبتنی بر ایجاد گروه‌های رسمی
- روش میزگرد از راه دور
فصل‌‌سوم: تیم
- مقایسه‌ی تیم و گروه
- پرواز غازها
- آیا تیم‌ها داروی شفابخش هستند؟
- ویژه‌گی‌های تیم اثربخش
- ایده‌های عملی برای تیم‌سازی
هفده اصل کارتیمی
سخن پایانی
کتابنامه