محصول دیجیتالی

آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی (PDF)

آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی (PDF)

آشنایی با برنامه ریزی فرهنگی (PDF)

۳٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
عنوان: آشنایی با برنامه‌ریزی فرهنگی
نویسنده: محمد سهیلی
موضوع: تببین رویکردهای خاص برنامه‌ریزی در عرصه‌ی فرهنگی
مخاطب: فعالان‌فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه
* * *

از آن جا که برنامه‌ریزی در زمینه های گوناگون، کاربردهای متفاوت دارد، باید برای هر زمینه، رویکردی متناسب با آن داشت. عرصه ی فرهنگ به دلیل سروکار داشتن با نگرش ها و ارزش های گوناگون و درنتیجه نداشتن قطعیت در پیش بینی ها و دیدگاه رویکرد خاصی را برای برنامه ریزی می طلبد که برنامه ریزی فرهنگی نامیده می شود. تبیین رویکردهای خاص برنامه ریزی در عرصه ی فرهنگی، موضوع اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهد.

گزیده ای از متن کتاب

دیدگاه برنامه ریزی چارچوب ساز که مدت هاست از ابعاد برنامه ریزی بوده، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. طرح های جامع با برنامه های راهبردی از این زاویه تدوین می شوند. اساس کار در این دیدگاه رسیدن به یک یا چند ابر سیاست برای هر وضعیت مشکل داراست.

فهرست کتاب:

پیش‌گفتار
فصل‌اول: آشنایی با فرهنگ
فصل‌‌دوم: برنامه‌ریزی فرهنگی
- ویژگی‌های برنامه‌ریزی فرهنگی
فصل‌‌سوم: مدل‌های برنامه‌ریزی فرهنگی
- دیدگاهای برنامه‌ریزی
- مبانی برنامه‌ریزی
- مدل‌های غیررسمی برنامه‌ریزی و کنترل فرهنگ
- مساله‌ی ارول
- مدل‌های رسمی برنامه‌ریزی فرهنگی
- برنامه‌ریزی راهبردی
- نظام برنامه‌ریزی میان مدت
- پیشبرد و اصلاح برنامه‌ی راهبردی
- گزینش اهداف مرحله‌ای
- تدوین برنامه‌ها
- روش برنامه‌ریزی مداخله بر اساس هدف‌ها (PIPO)
- مهندسی فرهنگی
- مهندسی فرهنگی در تشکل‌های فرهنگی
- مدل برنامه‌ریزی برای تشکل‌های فرهنگی
- مراحل برنامه‌ریزی تعاملی
فصل‌‌چهارم: اجرای برنامه‌های فرهنگی
فصل‌پنجم: نظارت بر اجرای برنامه‌های فرهنگی
- فرآیند تقویت برنامه‌ریزی فرهنگی در تشکل‌ها
فصل‌ششم: مفاهیم و اصطلاحات
کتابنامه
پیوست، نمونه فرم‌های مورد استفاده